logo

Aespa
Kiire Internet

Hea Aespa elanik! Oleme jõudnud kiire internetiühenduse rajamisega Sinuni!
Registreerin oma huvi
banner

Üldinfo

Corle omab pikaajalist kogemust sidevõrkude ehitamisel. Viimastel aastatel oleme rajanud optilise ühenduse enam kui 7000 majapidamisele. Meie peamisteks tellijateks on Eesti suurimad sideoperaatorid.

Käesoleval juhul on Corle taotlenud toetust valguskaablil juurdepääsuvõrgu rajamiseks väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määruse nr 53 „Järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise teise etapi toetusmeetme tingimused ja kord“ abil.

Toetuse eesmärk on aidata abikõlblikus sihtpiirkonnas (nö valged alad) kaasa järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ehitamisele, mis võimaldab lõppkasutajal ülikiire lairibateenuse kasutamist.
aespa
Corle on määrusest tulenevate võimaluste piires valinud Rapla maakonnas, Kohila vallas, Aespa alevikus välja 1747 aadressiobjekti, kellele käesoleval aastal toetuse abil juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus rajatakse.


Kuidas liituda?

Soodustingimustel liitumise võimalus lõppes 29.03.2021.

Rajatava juurdepääsuvõrguga liitumiseks tuleb registreerida enda huvi vastavasisulise taotlusega. Sellisel juhul saab Corle liitumishuviga arvestada, tööde maksumust hinnata ning oma edasisi tegevusi Aespa piirkonnas planeerida.

SAMM 1 – LIITUMISTAOTLUSE ESITAMINE JA LIITUMISTASU MAKSMINE

 • Soodustingimustel liitumistaotluse edastamine on lõppenud (29.03.2021).
 • Enda liitumissoovist anna meile teada registreerides oma huvi siin veebilehel.
SAMM 2 – AADRESSIOBJEKTI TEHNILISE LAHENDUSE SELGITUS

 • Majaühenduse väljaehituse tehniline lahendus ja teostamise aeg selguvad sidevõrgu projekteerimise käigus ning sellekohane täpsem teave saadetakse kõikidele liitumistaotluse esitanutele enne ehitustööde algust.
 • Erinevatel aadressiobjektidel kujuneb erinev tehnoloogiline lahendus, mis tuleneb ennekõike piirkonna kitsastest oludest ning vee- ja kanalisatsioonitrasside samaaegsest rajamisest.
 • Kui Corle poolt pakutav lahendus peaks osutuma ebasobivaks on võimalik enne majaühenduse rajamist esitatud liitumissoov tagasi võtta ning Corle kannab liitumistasu vastavasisulise avalduse alusel maksja kontole tagasi.
SAMM 3 – EHITUS

 • Corle alustab juurdepääsuvõrgu ehitamisega esimesel võimalusel. Ehituse ajagraafik sõltub peamiselt sidevõrgu projekteerimisest, ilmastikuoludest ning koostööst piirkonnas toimuva vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamisega.
 • Kõikidele liitumistaotluse esitanutele antakse info majaühenduse väljaehituse ajast liitumistaotluses toodud kontaktandmetel. Taotleja kohustuseks on võimaldada tööde lahenduse kohane teostus.
 • Palume elanike mõistvat koostööd ning teeme omalt poolt parima, et ehitustegevus häiriks vähimal määral elanikkonda.
 • Rajatav taristu valmib hiljemalt 31.10.2021.
SAMM 4 – SIDETEENUSE OSUTAMINE

 • Võrguühenduse valmimisel teavitab Corle sellest liitumistaotluses toodud e-posti aadressil. Seejärel on Sul võimalik pöörduda piirkonnas sideteenust osutava operaatori poole ning sõlmida sideteenuse osutamiseks liitumisleping.
 • Juhul kui oled liitumistaotluses lubanud oma kontaktandmete edastamise sideoperaatorile, eeldame sideoperaatori iseseisvat pöördumist Sinu suunal.
 • Rajatav taristu võimaldab opereerimist valguskaablil sideteenust osutavatele sideoperaatoritele. Piirkonnas sideteenust osutavate operaatorite nimekiri ei ole veel teada. Avaldame selle käesoleval veebilehel.Korduma kippuvad küsimused

 • Mis on kiire interneti võrk?
  • Corle on Aespa alevikus alustamas valguskaablil põhineva internetivõrgu rajamist, mille kaudu jõuvavad kodudesse interneti- ja televisiooniteenused. Valguskaabli võrk jõuab majapidamisteni vastavalt konkreetsele olukorrale kas õhuliini või maakaabliga.
 • Mille järgi on aadressiobjektid valitud ja miks ei ole minu aadressi nimekirjades?
  • Corle on määruse tingimuste poolt ette antud piirmahtude ulatuses välja valinud Rapla maakonnas, Kohila vallas, Aespa alevikus välja valinud 1747 aadressobjekti, kellele toetuse abil juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus rajatakse. Kui aadressipunktide nimekirjas puudub soovitud aadress siis paraku sel korral ei ole me Sulle valguskaablivõrku rajamas, kuid pole välistatud, et tulevikus toimub rajatava valgusvõrgu laiendamine ja liitumisvõimaluse saavad rohkemad aadressiobjektid. Enda huvist saad meile märku anda e-kirja vahendusel aespa@corle.ee.
 • Kas mul on võimalik valida endale meelepärane sideoperaator?
  • Meie rajatav valguskaabli võrk avatakse kõikidele teenuspakkujatele, kuid endale meelepärase saad valida nende hulgast, kellel on antud piirkonnas teenuse osutamise võimekus.
 • Kui palju kiire interneti võrguga liitumine maksab?
  • Soodustingimustel liitumine lõppes 29.03.2021. Edaspidisel liitumissoovi avaldamisel koostatakse liitumisühenduse rajamiseks kulupõhine hinnapakkumine.
Jooksvates küsimustes saab meie poole pöörduda e-kirja teel aespa@corle.ee või helistades numbril: +372 51 90 4545.