Tööload

Ehitusprojekti kooskõlastamine

Ehitusprojekt on vaja kooskõlastada juhul, kui projekt läbib sidevõrgu kaitsevööndit või eeldab olemasoleva sidevõrgu ümberehitust. Palume ehitusprojekt saata meile kooskõlastamiseks enne ehitusloa/-teatise menetlust Ehitisregistris.

Ehitusprojekti kooskõlastuse saamiseks tuleb esitada kooskõlastuse taotlus. Eeltäidetud taotlus edasta aadressile aespa@corle.ee

Projekti KK taotlus (Lae siit)

Kaitsevööndis tegutsemise luba


Juurdepääsuvõrgu kaitsevööndis tegutsemine vajab alati võrgu omaniku nõusolekut. Ehitustöid plaanides võta meiega ühendust, et välja selgitada, kas ehitusalas asuvad siderajatised.

Kaitsevööndis tegutsemise loa saamiseks tuleb esitada tegutsemisloa taotlus. Eeltäidetud taotlus edasta aadressile aespa@corle.ee

Tegutsemisloa taotlus (Lae siit)
Kose, Estonia
Uustalu 2, Kose, 75101, Harjumaa
www.corle.ee
Näita asukohta
facebook facebook
Copyright © 2024, All Rights Reserved
Copyright © 2024, All Rights Reserved
facebook facebook
Navigation Languages