Energeetika

Tipptasemel energeetikavaldkonna lahendustega tegelev Corle aitab Teil muuta oma tegevus energiatõhusamaks, töökindlamaks ja jätkusuutlikumaks või anda hoog sisse mõnele innovaatilisele arendusprojektile. Pakume üksikasjalikku ärilist ja tehnilist nõustamist, aidates teha õiged investeerimisotsused ja suudame projekti ellu viia „võtmed kätte“ paketina, jäädes vajadusel toeks ka edaspidises tegevuses. Meie põhitegevusaladeks on:
 • Taastuvenergiaprojektid, sh päikeseelektrijaamad ja tuuleelektrijaamad;
 • Soojusenergia lahendused, sh katlamajad ja soojuselektrijaamad.

 
description image

Põhiteenused

 
 • Konsultatsiooniteenus, sh:
  • projekti tasuvus- ja teostusanalüüsid;
  • projekti arendustegevus ja visuaalsed mudelid;
  • finantseerimise nõustamine, võimalike toetusmehhanismide kaasamine
 • Projekteerimisteenused;
 • Projektijuhtimine, sh
  • hankekorraldus ja lepingute sõlmimine;
  • taotlused, load ja kooskõlastused;
  • ehitustööde juhtimine
  • võrgukatsetused
  • tehnoloogia vastuvõtu katsetused
 
description image


Taastuvenergial põhinevad projektid

Tahad panustada rohepöördesse ning aidata leevendada energiakriisi? Omame kompetentsi tehniliselt optimaalsete ja majanduslikult tasuvate lahenduste väljatöötamisel. Projekteerime kvaliteetseid ja kergesti teostatavaid lahendusi ning koordineerime projekti kulgu. Aitame suhtlusel võrguoperaatoriga, KOVi spetsialistidega ja kogukondadega, viime läbi ehitusetapid ning objekti kasutuselevõtu protsessi koos võrgukatsetustega.

 
description image


Soojusenergia lahendused

Oled energiamahukas ettevõte, kuid olemasolevad seadmed kasutavad kallist primaarkütust ning ei ole efektiivsed? Aitame analüüsida katlamaja, elektrijaama või muu tootmisüksuse lähteolukorda, töötame välja optimaalseimad lahendused ning juhime väljatöötatud projekti terve tsükli vältel. Viime läbi hanked, vajalikud projekteerimis- ja ehitustööd, seadmete katsetused ja kasutuselevõtu protsessi.


Muud energeetikaprojektid

Hea idee on olemas, aga ei tea kuhu pöörduda? Oleme valmis kaasa lööma ka teistes energeetikavaldkonnaga seotud projektides, näiteks vesiniku- või salvestustehnoloogia lahendustega. Panustame arendustöösse, leides tehniliselt ja majanduslikult optimaalseid lahendusi, ning toetame rahastuse saamist ja vajaliku dokumentatsiooni koostamist. Ehituse osas kaasame koostööpartnereid ning realiseerime koos kvaliteetse projekti!


 
Lisainfo saamiseks võta ühendust: Kristel Kullerkupp, Ehitustööde projektijuht Tel: +372 53 502 594 e-mail: Kristel.Kullerkupp@corle.ee
 

Kose, Estonia
Uustalu 2, Kose, 75101, Harjumaa
www.corle.ee
Näita asukohta
facebook facebook
Copyright © 2024, All Rights Reserved
Copyright © 2024, All Rights Reserved
facebook facebook
Navigation Languages