Üldinfo
2021. aastal lõi Corle 1747 aadressiobjektile võimaluse juurdepääsuvõrguga liitumiseks Rapla maakonnas, Kohila vallas, Aespa alevikus. Vastavalt klientide soovile ja piirkonna arengule laiendab Corle igal aastal oma rajatud võrku täiendavalt edasi.

Täiendavalt on Corle vastavalt määrusele (https://www.riigiteataja.ee/akt/106052022011) kvalifitseerunud toetusele ning aastal 2024 loome kiire interneti liitumisvõimaluse veel kokku ligi 900-le aadressile Saaremaa, Hiiumaa, Kehtna, Põhja-Sakala, Lääne-Nigula, Kose, Lääne-Harju, Alutaguse valdades ning Haapsalu linnas. Projektid valmivad hiljemalt 31.10.2024.
 

Projekt

Projekti piirkonnad

Aadressiobjekte

Eeldatav valmimine

Kose kiire internet Habaja 32 Aprill 2024
Kehtna kiire internet Lelle alevik 70 Mai 2024
Lääne-Harju kiire internet Padise küla
Karjaküla
52 Mai 2024
Põhja-Sakala kiire internet Suure-Jaani linn
Ülde küla
127 Juuli 2024
Hiiumaa kiire internet Emmaste küla
Reigi küla
Ristivälja küla
66 Juuli 2024
Haapsalu internet Tanska küla 28 August 2024
Lääne-Nigula kiire internet Oonga küla
Liivaküla
Taebla Võntküla
157 August 2024
Alutaguse kiire internet Mäetaguse küla
Iisaku alevik
Mäetaguse alevik
125 September 2024
Saaremaa kiire internet Mändjala küla
Kavandi küla
Tagavere küla
Kuninguste küla
227 November 2024
 


Kõnealuste projektide läbiviimist koordineerib Riigi Tugiteenuste Keskus ning rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

EU
Corle rajab juurdepääsuühenduse kõikide toetuse saanud aadressiobjektide vahetusse lähedusse. Selleks, et kindlustada majaühenduse väljaehitus oma kinnistul tuleb esitada vastavasisuline liitumistaotlus.

Lisaks oleme huvitatud sidevõrgu rajamisest veel teisteski piirkondades üle Eesti ning töötame selle nimel, et kiire internet jõuaks võimalikult paljudesse majapidamistesse.

Corle poolt rajatud järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu eesmärk on anda lõppkasutajatele võimalus, abikõlblikus sihtpiirkonnas (nö valged alad), ülikiire lairibateenuse kasutamiseks. Corle poolt rajatud juurdepääsuvõrguga liitumisel on võimalik kasutada sideteenust osutavate operaatorite teenuseid.  

Sideteenuse osutamise tingimused operaatorile

  • Kiurendi eelleping (24.03.2021)
  • Kiurendi raamleping (24.03.2021)
  • Hinnakiri (01.12.2022)                                                                                                                                                                                                                                                        
Kose, Estonia
Uustalu 2, Kose, 75101, Harjumaa
www.corle.ee
Näita asukohta
facebook facebook
Copyright © 2024, All Rights Reserved
Copyright © 2024, All Rights Reserved
facebook facebook
Navigation Languages