Üldinfo
Corle rajab juurdepääsuühenduse kõikide toetuse saanud aadressiobjektide vahetusse lähedusse. Selleks, et kindlustada majaühenduse väljaehitus oma kinnistul tuleb esitada vastavasisuline liitumistaotlus.

2021. aastal lõi Corle 1747 aadressiobjektile võimaluse juurdepääsuvõrguga liitumiseks Rapla maakonnas, Kohila vallas, Aespa alevikus. Aastal 2024 anname liitumisvõimaluse veel kokku ligi 900le aadressile ja seda Saaremaa, Hiiumaa, Kehtna, Põhja-Sakala, Lääne-Nigula, Kose, Lääne-Harju, Alutaguse valdades ning Haapsalu linnas. Kõnealusid projekte rahastatakse osaliselt RTK kaudu Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest. Lisaks oleme huvitatud sidevõrgu rajamisest veel teisteski piirkondades üle Eesti ning töötame selle nimel, et kiire internet jõuaks võimalikult paljudesse majapidamistesse. 

Corle poolt rajatud järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu eesmärk on anda lõppkasutajatele võimalus, abikõlblikus sihtpiirkonnas (nö valged alad), ülikiire lairibateenuse kasutamiseks. Corle poolt rajatud juurdepääsuvõrguga liitumisel on võimalik kasutada sideteenust osutavate operaatorite teenuseid.


Liitumissoovi registreerimiseks täida allolev ankeet

Kuidas liituda?

Corle rajab juurdepääsuühenduse kõikide toetuse saanud aadressiobjektide vahetusse lähedusse. Selleks, et kindlustada majaühenduse väljaehitus oma kinnistul tuleb esitada vastavasisuline liitumistaotlus.

SAMM 1 – VALGE ALA KONTROLL / HUVI REGISTREERIMINE

 • Kui Teie kinnistu kuulub toetuse saanud aadressiobjektide nimekirja siis on Teil teatud aja jooksul võimalik liituda soodustingimustel.
 • Kui Teie aadress ei kuulu toetuse saanud aadressiobjektide nimekirja siis registreerige enda liitumissoov.

SAMM 2 – HINNAPAKKUMINE JA TEHNILINE LAHENDUS

 • Soodustingimustel liitumine maksab 200 eurot koos käibemaksuga.
 • Juhul kui Teie aadressiobjekt ei kuulu toetuse saanute nimekirja koostame Teile liitumistasu kulupõhise hinnapakkumise.
 • Varem valminud juurdepääsuvõrgust ja asukoha oludest tulenevalt kujuneb aadressiobjektidel erinev tehnoloogiline lahendus.
 • Liitumise ehitamise eelduseks on õigeaegselt laekunud liitumistasu.

SAMM 3 – EHITUS

 • Corle alustab juurdepääsuvõrguga liitunud klientidele majaühenduste väljaehitamisega perioodil Veebruar – September 2024.
 • Ehituse ajagraafik sõltub peamiselt sidevõrgu projekteerimisest, ilmastikuoludest ning piirkonnas liitunud majapidamiste arvust.
 • Kõikidele liitumistasu arve tasunud klientidele antakse info majaühenduse väljaehituse ajast liitumistaotluses toodud kontaktandmetel enne ehitustööde algust. Liituja kohustuseks on võimaldada tööde teostamist vastavalt lahendusele.
 • Palume mõistvat koostööd ning teeme omalt poolt parima, et ehitustegevus häiriks vähimal määral elanikkonda.

SAMM 4 – SIDETEENUSE OSUTAMINE

 • Võrguühenduse valmimisel on Sul võimalik pöörduda piirkonnas sideteenust osutava operaatori poole ning sõlmida sideteenuse osutamiseks liitumisleping.
 • Rajatav taristu võimaldab opereerimist valguskaablil sideteenust osutavatele sideoperaatoritele.

Korduma kippuvad küsimused

 • Mis on kiire interneti võrk?
   
  • Corle on teostamas valguskaablil põhineva internetivõrgu rajamist, mille kaudu jõuvavad kodudesse interneti- ja televisiooniteenused. Valguskaabli võrk jõuab majapidamisteni vastavalt konkreetsele olukorrale kas õhuliini või maakaabliga.
 • Mille järgi on aadressiobjektid valitud ja miks ei ole minu aadressi nimekirjades?
   
  • Corle on määruse tingimuste poolt ette antud piirmahtude ulatuses välja valinud 7 maakonnas üle Eesti kokku 884 aadressiobjekti, kellele toetuse abil juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus rajatakse. Kui aadressipunktide nimekirjas puudub soovitud aadress siis paraku sel korral ei ole me Sulle valguskaablivõrku rajamas, kuid pole välistatud, et tulevikus toimub rajatava valgusvõrgu laiendamine ja liitumisvõimaluse saavad rohkemad aadressiobjektid. Enda huvist saad meile märku anda täites liitumissoovi avalduse või e-kirja vahendusel corle@corle.ee.
 • Kas mul on võimalik valida endale meelepärane sideoperaator?
   
  • Meie rajatav valguskaabli võrk avatakse kõikidele teenuspakkujatele, kuid endale meelepärase saad valida nende hulgast, kellel on antud piirkonnas teenuse osutamise võimekus.
 • Kui palju kiire interneti võrguga liitumine maksab?
   
  • Soodustingimustel liitumise hind on 200 eurot ning sooduspakkumuse kestvus sõltub Teie piirkonnast (2 kuud teavituskirja saamisest). Edaspidisel liitumissoovi avaldamisel koostatakse liitumisühenduse rajamiseks kulupõhine hinnapakkumine.
Küsimuste puhul saab meie poole pöörduda e-kirja teel corle@corle.ee. Aespa piirkonnaga seoses palume ühendust võtta aespa@corle.ee või helistades numbril: +372 51 90 4545.

Sideteenuse osutamise tingimused operaatorile

 • Kiurendi eelleping (24.03.2021)
 • Kiurendi raamleping (24.03.2021)
 • Hinnakiri (01.12.2022)                                                                                                                                                                                                                                                        
Kose, Estonia
Uustalu 2, Kose, 75101, Harjumaa
www.corle.ee
Näita asukohta
facebook facebook
Copyright © 2024, All Rights Reserved
Copyright © 2024, All Rights Reserved
facebook facebook
Navigation Languages