Valitud projektid

Sillamäe koostootmisjaama projektijuhtimine ja elektripaigaldise ehitus

14.01.2021
Sillamäe koostootmisjaama (CHP) võtmed kätte põhimõttel projektijuhtimise teenus. CHP elektriline võimsus on 7 MWe ja soojuslik võimsus 18 MW. Jaam kasutab kütuseks hakkepuitu ning toodab ka tehnoloogilist auru.
Töö hõlmas ka jaama optimaalse suuruse ja töörežiimi arvutamist. Leidsime kogu kompleksile, mis koosneb põlevkivi, gaasi ja hakkepuidu tootmisseadmetest optimaalseima töörežiimi ning koostasime põlevkivist väljumise strateegia.

Meie arvutatud ja juhitud projektile väljastati kõik vajalikud load. Lisaks määrati projektile taastuvenergia toetus võrguettevõtte Elering poolt ja suitsugaaside kondensaatori ehitamiseks Keskkonna Investeeringute Keskuse (KIK) poolt investeeringu toetus.
Projekti tulemusena oleme aidanud muuta Eesti energiatootmist taastuvenergia põhisemaks ning muutnud seeläbi Eesti energiasektori jätkusuutlikumaks.

Vaata ka videost: https://www.youtube.com/watch?v=DoTvMA57lXs&app=desktop&ab_channel=ESNTV

Kose, Estonia
Uustalu 2, Kose, 75101, Harjumaa
www.corle.ee
Näita asukohta
facebook facebook
Copyright © 2024, All Rights Reserved
Copyright © 2024, All Rights Reserved
facebook facebook
Navigation Languages