Valitud projektid

Pälkane valla elektri- ja sidevõrgu ehitus

14.01.2021
Töö käigus ehitasime 350 km elektri ja sidekaabli võrku Pälkane vallas Soomes. Projekt oli tehniliselt keerukas kuna hõlmas side ja elektrivõrgu ehitamist ühistaristuna. Töö käigus ühendasime 2000 majapidamist fiiberoptilise interneti kaabliga ning viisime majapidamiste elektritoite õhuliinid maasse. Sellega suurendasime Pälkane valla elektrivarustuskindlust.

Tegemist oli Pälkane valla ja piirkonna võrguettevõtte Elenia www.elenia.fi ühisprojektiga. Paigaldatud võrk täidab Soome riigi strateegilist eesmärki suurendada elektritoite varustuskindlust viies lähitulevikus kõik riigi kesk- ja kõrgepinge liinid maa alla. Selliselt on Soome riigi elektrisüsteem kaitstud ilmastiku ja muu välise häiringu eest. Lisaks aitab loodud kiire internetiühenduse võrk kaasa kohalikule majanduse konkurentsivõime suurendamisele.
Kose, Estonia
Uustalu 2, Kose, 75101, Harjumaa
www.corle.ee
Näita asukohta
facebook facebook
Copyright © 2024, All Rights Reserved
Copyright © 2024, All Rights Reserved
facebook facebook
Navigation Languages