Valitud projektid

Valgete alade juurdepääsuvõrgu ehitus Saksamaal

20.02.2021

Perioodil 2021 – 2023 ehitab Corle Saksamaal Uckermark regioonis 350 km optilist sidevõrku ühendades seeläbi 2000 majapidamist kiire interneti võrguga. Tegemist on Saksa riigi toetusprogrammiga nn valgete alade ühendamisesk kiire internetivõrguga, mida taristu ettevõtted iseseisvalt ei ehitaks. Meie projekti elluviijaks on kohalik elektri ja gaasivõrgu ettevõte, kes rajab sidevõrgu oma olemasolevate võrkude koosseisu.

Kose, Estonia
Uustalu 2, Kose, 75101, Harjumaa
www.corle.ee
Näita asukohta
facebook facebook
Copyright © 2022, All Rights Reserved
Copyright © 2022, All Rights Reserved
facebook facebook
Navigation Languages